Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 
Số lượt truy cập trong tháng: 
Số lượt truy cập trong ngày: 
Số người đang trực tuyến: 

Công ty ĐLDK Cà Mau

 
04:29' PM - Thứ ba, 01/09/2009

1. Tên giao dịch quốc tế: PetroVietNam CaMau Power Company.
2. Tên viết tắt tiếng Anh: PVPOWER CAMAU
3. Địa chỉ: Xã Khánh An- Huyện U Minh- Tỉnh Cà Mau
Điện thoại : 0780 3650 099 FAX : 0780 381 9818
4. Logo:

5. Chức năng:
- Vận hành sản xuất Nhà máy Điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2;
- Tổ chức thực hiện kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Tổng Công ty giao.

Số lượt xem:  8140   -   Cập nhật lần cuối:  09/12/2009 05:03' PM
Các bài khác: